Bilder fra Nattmålstuvannet

nattmaalstuvannet01

Østenden av Nattmålstuvannet og Nattmålstutjønna nederst.

nattmaalstuvannet02

Midt innover vannet

Bildene er tatt i Juli 2001