Bilder fra Nedre Tindvann

nedretindvann01

Mesteparten av Nedre Tindvann.

Bildet er tatt i Juli 2001