grunnvannet01

En fin knippe røye fra Grunnvannet.

Bilde tatt i April 2001