haugnes01

Viser Æråsen. Vannet midt i bildet er Øvre Æråsen. Tjønna til høyre heter Reinstitjønna. Vannet til høyre er Endletvannet. Vannet til venstre er Storvannet på Andenes. Vannet nedenfor Øvre Æråsen er Nedre Æråsen.

Bilde tatt i Oktober 2000