Hanshølen

aaelva10

Dette bildet er tatt litt lenger opp i Hanshølen. Og hølen fortsetter oppover til en stor stein midt i elva. Laksen står ofte også her. Spesielt når det er mye fisk og fiskepresset er stort. Da kommer laksen opp fra nedre del av Hanshølen, hvor det fiskes mest, og "slapper av" her. Sivet på bildet vokser opp utover sommeren og med fallende vannstand stopper laksen opp her. Hvert år samles det en stor vøe på 50-100 lakser nederst i hølen. Derfor er det alltid artig å være i denne kulpen, laksen hopper hele tiden.

Bildet er tatt i Juni 2001