P-hølen

aaelva12

P-hølen er en fin fiskeplass. Laksen stiller seg gjerne i holla midt i elva og over mot sivkanten på andre siden. Nedover strekket her på bildet er det grunt. En annen lur plass her, er busken som henger utover elva til høyre i bildet. Slammet som samler seg opp rundt trerota lager skjul for laksen. Det er også hull innunder elvebredden. Fluestanga mi kom litt ubevisst i veien på dette bildet.

Bildet er tatt i Juni 2001