Høyspenten

aaelva14

Et grunt strekk. Har bare hatt laks på her en gang. Det var mot andre siden. Nedenfor steinene på andre siden skal det være en straum med en holle i. Her vet jeg at laksen bruker å stille seg.

Bildet er tatt i Juni 2001