Ned mot Brekket

aaelva22

Hele strekket fra enden av Svingen ned til Brekket. Her kan det stå fisk overalt. I enden av Svingen blir det dypt. Herifra og oppover til Ånesvannet kalles for Djupelva. Jeg må ikke glemme Vannmåleren da. Midt nede på dette strekket på venstre elvekant, henger det noen busker utover. Nedenfor disse stod det en vannmåler før (Som forøvrig er flyttet til Ånesvannet. Hvis uklart: Vannmåleren er en standplass), og rett nedenfor denne og under buska står det ofte laks.

Bildet er tatt i Juni 2001