Utløpet

aaelva25

Dette var en veldig god plass tidligere. Utover sommeren vokser det opp så mye siv at laksen blir stående her. Men i de senere år har grunneierne kuttet ned sivet slik at laksen skulle få gå ut i Ånesvannet. Standplassen her, er sivkanten mot andre siden og litt utover mot midten.

Bildet er tatt i Juni 2001