melaa06

Bortest vises 1. vannet. 2. vannet nærmest (ikke hele). Det renner en kort elv mellom 1. og 2. vannet som naturlig nok heter Kortelva.
Den er faktisk ikke lenger enn ca. 100 meter.

Bilde tatt i August 1999