melaa09

Nærmest fjellfoten ligger 4. vannet. Bortenfor ses en del av 5. vannet. Til venstre ses en liten del av 2. vannet.
Mellom 2. og 5. vannet renner Langelva. Det går også en liten elv fra 4. til 2.vannet.

Bilde tatt i August 1999