Forsnesvannet

forsnesvannet03

Størsteparten av Forsnesvannet (620 m.o.h).

Bilde tatt i August 2001