Min laksestatistikk

2002

Vann Fiskeplass Redskap Agn Vekt (kg)
I havet Nord for Å-elva Haspel Møresilda 2,9
I havet Nord for Å-elva Haspel Paravan 1,6
Lavangsvannet Skavliovergangen Haspel Makk,dupp og rød ulltråd 1,5
Lavangsvannet Skavliovergangen Haspel Makk,dupp og rød ulltråd 2,1
Å-elva Nede ved sjøen Fluestang Svart Magi 1,1
Storvannet Utløpet Haspel Sluk 1,7

 

2001

Vann Fiskeplass Redskap Agn Vekt (kg)
Ånesvannet Inne på nordsiden Haspel Makk og dupp 1,3
Å-elva Brekket Fluestang Svart Magi 1,3
Havet Utenfor Storelva Haspel Blank sluk 1,4
Ånesvannet Inne på nordsiden Haspel Makk og dupp 1,8
Å-elva Hanshølen Fluestang Svart Magi 1,8
Å-elva Hanshølen Fluestang Svart Magi 1,7
Å-elva Hanshølen Fluestang Svart Magi 1,2
Å-elva Hanshølen Langstang Makk 1,6
Å-elva Hanshølen Langstang Makk 1,6
Å-elva Hanshølen Langstang Makk 1,5
Å-elva Hanshølen Langstang Makk 1,5
Å-elva Hanshølen Langstang Makk 1,1
Å-elva Hanshølen Langstang Makk 1,0
Å-elva Hanshølen Langstang Makk 0,9
Å-elva Svartholla Fluestang Svart Magi 1,3
Å-elva Hanshølen Fluestang Svart Magi 1,5
Å-elva Nede ved sjøen Fluestang Blue Charm variant 1,1
Å-elva Nede ved sjøen Fluestang Svart Magi 3,2
Storvannet Nord i vannet Fluestang Blue Charm 1,5

 

2000

Vann Fiskeplass Redskap Agn Vekt (kg)
Å-elva Brekket Fluestang Svart Magi 1,7
Mellomvannet Utløpet Fluestang Blue Charm 3,5
Å-elva Et stykke ovenfor P-Hølen Langstang Makk 1,5
Å-elva Hanshølen Fluestang Streaking Caddis 1,1
Å-elva P-Hølen Fluestang Streaking Caddis 1,3
Å-elva Hanshølen Fluestang Streaking Caddis 1,4
Å-elva Nede ved sjøen Fluestang Blue Charm 2,3
Å-elva Nede ved sjøen Fluestang Streaking Caddis 0,85

 

1999

Vann Fiskeplass Redskap Agn Vekt (kg)
Å-elva Brekket Fluestang Hairy Mary 1,4
Å-elva Svartsteinen Langstang Makk og blå ulltråd 2,2
Å-elva Brekket Langstang Makk, splitthagl og blå ulltråd 1,7
Å-elva Svartholla Langstang Makk, splitthagl og blå ulltråd 1,4
Å-elva Litt ovenfor Brekket Fluestang Svart Magi 1,5
Å-elva Steinen ovenfor Svartsteinen Fluestang Svart Magi 1,5
Å-elva Litt ovenfor Brekket Fluestang Svart Magi 1,1
Å-elva Svartsteinen Langstang Makk og splitthagl 1,5
Å-elva P-hølen Fluestang Svart Magi 1,9
Å-elva Brekket Fluestang Svart Magi 1,1
Å-elva Litt ovenfor Brekket Fluestang Svart Magi 1,8
Å-elva Svingen Fluestang Svart Magi 1,4
Å-elva Svingen Fluestang Svart Magi 1,4
Å-elva Svartsteinen Langstang Makk, splitthagl og blå ulltråd 2,6
Å-elva Litt ovenfor Brekket Fluestang Svart Magi 1,4
Å-elva Svingen Fluestang Svart Magi 1,6
Å-elva Litt ovenfor Brekket Langstang Makk, splitthagl og blå ulltråd 1,3
Å-elva P-hølen Fluestang Svart Magi 1,1
Å-elva Hanshølen Fluestang Streaking Caddis 1,8
Å-elva Hanshølen Fluestang Streaking Caddis 1,2

 

1998

Vann Fiskeplass Redskap Agn Vekt (kg)
Å-elva Storhølen Langstang Makk 1,4
Å-elva Svingen Fluestang Blue Charm variant 1,1
Å-elva Storhølen Fluestang Blue Charm variant 1,5

 

1997

Vann Fiskeplass Redskap Agn Vekt (kg)
Å-elva Svingen Langstang Makk og splitthagl 1,4
Å-elva Litt nedenfor vannmåleren Langstang Makk og splitthagl 1,3
Å-elva Svingen Langstang Makk og splitthagl 1,6
Å-elva Svingen Langstang Makk og splitthagl 1,5

 

1996

Vann Fiskeplass Redskap Agn Vekt (kg)
Å-elva Langstilla Langstang Makk og dupp 0,8
Å-elva Djupelva Langstang Makk 1,0
Å-elva Svingen Fluestang Blue Charm 1,3
Storvannet Utløpet Fluestang Teal and Silver 1,5

 

1992

Vann Fiskeplass Redskap Agn Vekt (kg)
Å-elva Storhølen Langstang Makk og dupp 1,5

 

1990

Vann Fiskeplass Redskap Agn Vekt (kg)
Å-elva Storhølen Langstang Makk 2,0