Rapport fra høstfisket i Å-elva

2 døgnkort er det jeg har kjøpt til nå. 20. og 23. august. Da høstfisket åpnet den 18. august gikk det mye laks oppover i elva. Jeg vil si det var mye mer fisk nede ved havet i fjor enn det har vært i år. Naturlig nok, siden det har vært god vannstand på sensommeren har mye laks benyttet sjansen til å gå opp i elva.

Allikevel er det godt med laks. Verre er det å få den på kroken. Fangstene i år har vært mindre enn i fjor, så langt. Selv har jeg landet 2 lakser (1,1 og 3,2 kg) og 2 sjøørreter (4 og 6 hg). De første par dagene ble det tatt 2 blanke 6-7 kg lakser. Og dette preger fisket i år: Det er mer større laks i år. Dette gjelder også for sjøørreten som begynner å ta seg opp bestandsmessig.

24.08.2001