Buksnesvassdraget

I dag 4.juni ble de 2 første laksene tatt i Buksnes. Vassdraget lider nok av det samme problemet som Roksdalsvassdraget, lav vannstand. Elva opp til Tennvannet er lita og når det blir så lite vann som nå, går det ikke mye fisk opp. Vi får håpe at værgudene slår om og velsigner oss med regn.

04.06.2001