Rekordår for Roksdalsvassdraget

Fangstresultatene for årets sesong (2001) er nå kommet, og resultatet var nok et rekordår med en samlet vekt på 3800,4 kg. Selv om Å-elva var stengt i perioden 28.juni til 20.juli. Innblandingsprosenten av oppdrettslaks er fortsatt liten, mellom 0 og 1%.

Fangstrapport
Navn Antall laks Vekt (kg) Snitt
Å-elva 1375 2528,9 1,84
Ånesvannet 677 1309,9 1,93
Bødalsvannet 16 27,7 1,73
Grunnvannet 7 13,9 1,98
Hele vassdraget 2075 3800,4 1,83

For mer informasjon se hjemmesiden til Å, Ånes og Svandalen Fiskeforening.

01.12.2001