Å-elva stenges for fiske

Å-elva og nedre del av Bødalselva stenges for fiske fra tirsdag 4.juni kl. 24:00 på grunn av lav vannstand.

De to første dagene av sesongen ble det tatt 6-7 lakser. Se hjemmesiden til vassdraget: Roksdalsvassdraget

03.06.2002