Fiske i havet ved Å-elva

Siden Å-elva har vært stengt nesten hele sesongen, har jeg brukt litt tid på å fiske etter laks og sjøørret i havet. Og hva er mer fristende enn å fiske rundt elvemunningen til Å-elva.

I år har det vært mye diskusjoner rundt akkurat dette fisket. Å, Ånes og Svandalen Fiskeforening, som eier mesteparten av Roksdalsvassdraget, har satt opp grenser i form av blåser (noen blåser fantes også i 2001) hvor det ikke er meningen at noen skal fiske. I forhold til regelverket gjelder bare disse blåsene for faststående redskap som garn, not osv. Mens fiske med stang/håndsnøre er gratis for alle, bare man holder seg 100 meter unna elvemunningen når elva er stengt. Og her kommer det store spørsmålet: Hvor er elvemunningen? Det er nemlig slik at det blir uvanlig stor fjære her, siden det er så flatt (for det meste sand). På fjære sjø munner elva ut i havet ca 200 meter lenger ned enn den gjør på flo sjø. Resultatet er blitt, etter min mening, at det har blitt fisket altfor nært munningen på fjære sjø. Og ja, jeg må innrømme at jeg selv har gjort det. Siden ingen kan bli enige om hvor grensene gjelder og hvem de gjelder for, er det nå kommunen som skal avgjøre dette.

Selv har jeg fisket en god del her og en ting skal være sikkert, du tar MANGE kast før en fisk biter på, selv om det koker med laks der på ettersommeren. Dette gjelder både sluk og flue. Problemet har vært at det er lett å krøke laks, hvis man går inn for det. Og jeg vil påstå at mesteparten av den fisken som blir tatt her, er krøket. Enkelte av de som har vært og fisket der, skulle ikke fått lov til å fiske i det hele tatt. Rykkfiske provoserer meg grenseløst og det er noe som alle laksefiskere burde holde seg god for! For øvrig er det noe helt annet å være uheldig. Det er ikke til å unngå, at en laks blir feilkrøket av og til.

Bildet under viser en av de 3 sjøørretene jeg har fått i løpet av de mange hundre kastene jeg har gjort. Fisken veide et halvt kilo. Ellers har jeg fått 2 lakser. En på 2.9 kilo som tok møresilda mi ordentlig, og en på 1.3 kg som ble feilkrøket i ryggen.

sjoorret01

Bilde tatt i August 2002

16.08.2002