Rød merkestav i Å-elva

Tidligere i denne uken eller kanskje allerede forrige helg ble det satt opp en merkestav nede ved havet i Å-elva. Når det blir fjære sjø, skal denne indikere når det er stopp i fisket. Vises det røde merket, kan man ikke fiske før sjøen flør opp igjen og det røde merke forsvinner under vannet igjen. Denne staven er satt opp for å hindre krøking av laks på fjære sjø. Man finner den på nordsiden av elva, i utløpet av den store kulpen som det fiskes i nede ved havet.

Fiskerene er også gjort mer oppmerksom på at det skal taes skjellprøve av all fisk.

30.08.2002