Laks tatt i Roksdalsvassdraget

En tidlig vår gir tidlig lakseoppgang. I Ånesvannet ble det tatt laks rundt 17.mai eller tidligere! Laks på opptil 7 kg skal være fanget. I tillegg er det naturlig nok tatt mye overstøinger. En fisker skal visst ha fått 40 stykker på en dag i Ånesvannet! I Bødalsvannet skal en annen fisker ha fått 24 stykker på sluk.

Den tidlige våren har gjort sitt med vannstanden i vassdraget. Jeg aner en tidlig stengning av Å-elva i år også, hvis det ikke kommer en sikkelig skylling. Nå er bare å vente på resultatene fra første dagen i elva, blir det som i fjor mon tro...

01.06.2002