Laks tatt i Buksnes

De første dagene av sesongen er det tatt flere store lakser i Teinvannet. Fra 5 til tett oppunder 7 kg.

27.04.2002