Tidligere fiskestart i Buksnes

Buksnesvassdraget har fått innvilget tidligere fiskestart etter anadrome fiskearter for 2003. Fisket begynner søndag 1.juni.

27.04.2002