Årsrapport fra Roksdalsvassdraget

Før nyttår ble årsrapporten fra Roksdalsvassdraget offentliggjort i lokalavis og på Internet. Som du kan se på hjemmesiden til vassdraget: Roksdalsvassdraget, er tallene oppløftende tross at Å-elva var stengt 99% av den ordinære sesongen.

Totalt ble det fisket 651 laks med en samlet vekt på 1289,8 kg. Dette gir en gjennomsnittsvekt på 1,98 kg.

Litt detaljer:
Bødalsvannet - 36 laks under 3 kg, 4 laks over 3 kg
Ånesvannet - 144 laks under 3 kg, 44 laks over 3 kg
Å-elva - 342 laks under 3 kg, 81 laks over 3 kg
Grunnvannet - Ingen laks ble tatt

01.02.2002