Senere fiskestart i Roksdalsvassdraget

For sesongen 2003 åpner fisket i Ånesvannet, Bødalsvannet og Grunnvannet 1.juni. Å-elva åpnes 15.juni. Det er 2 grunner til de nye fiskedatoene. Det ene er at det ble tatt mye overstøinger de årene det var tillatt å fiske fra 1.mai i vannene. Det andre er at fiskeforeningen vil spare laksen som kommer opp i vassdraget tidlig på året. Derfor åpnes ikke Å-elva før 15.juni. Sesongen i elva blir dog ikke kortere, den forskyves til ut august måned istedenfor 17.august som det har vært tidligere.

18.05.2002