Tårstadvassdraget - Under konstruksjon!

Hovedbeskrivelse

Laksevassdrag som strekker seg over to kommuner. Evenes i Nordland og Skånland i Troms fylke. Består hovedsaklig av 2 elver og 2 vann. Hovedelva, Tårstadelva, munner ut i en bred elveos i Ofotfjorden like vest for Evenes. Den anadrome fisken får god fart av flo sjø, da elva renner gjennom et flat landskap. Lavangsvannet, hvor Tårstadelva renner ut fra, ligger faktisk ikke mer enn 4 meter over havet! Da har fisken tilbakelagt ca. 2,5 kilometer fra Tårstadbrua (Fylkesveien krysser elveosen).

Midtre Tårstadvassdrag = Lavangsvannet, Langvannet og ???elva
Vestre Tårstadvassdrag = Tårstadelva

Tårstadelva har jeg selv ikke sett så mye av. Fisket i et par høler, den ene helga jeg har vært i dette vassdraget.

Den kan så fortsette oppover ???elva

Fiskemuligheter

Vassdraget har sitt utspring fra...

Den anadrome fisken begynner sin ferd nede ved den brede elveosen på Tårstad, sør for Evenes. Her får den god medfart av flo sjø som virker langt opp i Tårstadelva.

Se fiskeguiden for mer informasjon.

Sesong: 15.juni til og med 17.august.

Fiskestopp hver uke, slik at laksen får hvile:
Midtre Tårstadvassdrag - fra onsdag kl. 18:00 til torsdag kl. 18:00
Vestre Tårstadvassdrag - fra mandag kl. 18:00 til tirsdag kl. 18:00

08.11.2002