Storvannet

Storvannet eller Skarsteindalsvannet for noen, er det eneste vannet vi har på Skarstein og ligger 26 meter over havet. Dette vannet har jeg vokst opp med og kjenner det svært godt.

Beskrivelse
Er et relativt stort og grunt myrvann. Største dybde er ca. 3 meter. Bunnen består for en stor del av torv/jord. Utover sommeren vokser det brune vannplanter opp fra bunnen. Disse dekker nesten halvparten av vannet på sensommeren. Delvis i nord- og sørenden av vannet er det sandbunn. Steinbunn dominerer nært land på østsiden og delvis nordsiden og rundt øyene i vannet. I sørenden renner det en liten bekk inn i vannet. Storelva renner ut i nordenden. Den ender opp i havet på Skarstein 3 km fra vannet. Her kommer det opp litt laks og sjøørret om sommeren (når det er mye vann i elva) som går opp i vannet.

Fisken
Bestanden består for det meste av brunørret. Med sjeldne innslag av laks, sjøørret og ål. Vekten på ørreten varierer fra 100 gram til 1,0 kg. Gjennomsnittet er på 150-200 gram. Den mellomstore ørreten er vanligvis litt rød i kjøttet. Da det ikke er så mye krepsdyr i vannet, får ikke ørreten noe særlig rødfarge. En god del av fisken inneholder måkemakk, spesielt den større. Litt bendelorm er det også. Dette er en av grunnene til at vi har begynt å kultivere.

Beste fiskeredskap
Det er veldig lett å få fisk her. Ørreten tar på det meste. Makk og dupp er bankers. Sluken fungerer også godt, spesielt Lofty's Cobra. Jeg sverger også til møresilda (Det gjelder overalt hvor jeg fisker ørret). Fluestanga er ypperlig, da det er lite vegetasjon rundt vannet. Ørreten står ofte kloss i land, så pass på!

Beste fiskeplass
Elveutløpet er jevnt over bra. På østsiden i "diket" er det meget bra å fiske med makk og bly. På vestsiden, mellom øyene er det også veldig bra. Her bruker jeg fluestanga mye. Vannplantene vokser ganske nært land, så fisken er ikke vanskelig å nå. Uansett så får man fisk overalt i vannet.

Adkomst
Nesten midt på Skarstein (Der Lillelva renner under ei bru 200 meter sør for Skarsteinkrysset) går det en grusvei oppover (vest) myra. Følg denne til du kommer til et grustak på venstresiden. Gå innover grustaket, da skal du se vannet rett fram. Det er også parkeringsplasser hvis du kjører enda lenger oppover veien.

Andre tilleggsopplysninger
Vassdraget er ikke registert som laksevassdrag. Alle fisker gratis. I år 2000 begynte vi å kultivere vannet. Linken under viser fangsten på garnene som ble satt.

Kultivering av Storvannet 2000

Kultivering av Storvannet 2001

Kultivering av Storvannet 2002

17.09.2001