Første isfisketur denne sesongen

Første isfisketur i år gikk til Sverigedalsvannet i Breivika. Da det har vært mildt over en lang periode, var det så lite snø at jeg kjørte helt opp til tjønna. Det så ut til at det lå is på hele vannet, men det var bare en liten del hvor isen var trygg. Dette var i den smaleste delen av vannet. Her lå det 17 cm med is. På resten av vannet lå det 3 cm is. Bittet i fisken var dårlig og resultatet etter 1 og en halv times fiske var to små røyer. For øvrig hadde det vært folk her tidligere og fisket. Etter sporene å bedømme på isen har det nok ikke vært særlig mye is, men heller mer sørpe.

06.12.2001