Jakttider

Nedenfor er de jaktbare viltartene samt jakttidene listet opp, slik de er fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning. Grunneieren kan gjøre innskrenkninger innenfor de tidene som er fastsatt. Jakttidene regnes fra og med - til og med de oppgitte datoer. Disse gjelder fram til 31.03.2002.

storvilt

elg

I de kommuner hvor det er åpnet adgang for elgjakt.  
Finnmark fylke: 25.09 - 17.10
Troms, Nordland, Sør- og Nord-Trøndelag fylker: 25.09 - 01.10 og
  10.10 - 31.10
   
Unntatt: Kommunene Lierne og Røyrvik 10.09 - 14.09 og
  25.09 - 01.10 og
  10.10 - 31.10
Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland fylker: 10.09 - 25.09 og
  10.10 - 15.11
Oppland fylke: 25.09 - 31.10
Unntatt: Lunner kommune 05.10 - 31.10
Telemark fylke: 25.09 - 01.10 og
10.10 - 31.10
Unntatt: Kommunene Sauherad, Siljan, Porsgrunn, Skien, Nome, Bamle,
Kragerø, den delen av Bø som ligger sør og vest for Bø-elva og Drangedal
unntatt Tørdal etter den gamle soknegrensa. 05.10 - 31.10
Buskerud fylke: 25.09 - 01.10 og
10.10 - 31.10
Unntatt: Kommunene Hurum, Røyken, Lier, Hole, Drammen, Øvre og
Nedre Eiker. 05.10 - 31.10
Hedmark fylke: 25.09 - 01.10 og
10.10 - 31.10
Unntatt: Kommunene Eidskog, kongsvinger, Sør-Odal, Nord-Odal, Grue, Åsnes,
Våler, Elverum vest for Glomma, Stange, Løten, Vang og Ringsaker. 05.10 - 31.10
Østfold, Oslo, Vestfold og Akershus fylker: 05.10 - 31.10
Vest-Agder fylke: 25.09 - 01.10 og
10.10 - 31.10
Unntatt: Kommunene Kristiansand, Søgne, Sogndalen, Vennesla, Marnardal,
Audnedal, Mandal, Lindesnes, Lyngdal, Farsund og Flekkefjord. 05.10 - 31.10
Aust-Agder fylke: 25.09 - 01.10 og
10.10 - 31.10
Unntatt: Kommunene Risør, Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand, Arendal, Froland,
Grimstad, Birkenes og Lillesand. 05.10 - 31.10

Det er ikke tillatt å jakte elg på lørdager og søndager i noen bynære områder i Oslo, Akershus og Buskerud fylker.

hjorte

I de kommuner hvor det er åpnet adgang til hjortejakt.  
Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag: 10.09 - 01.10 og
  10.10 - 15.11
Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland: 10.09 - 25.09 og
10.10 - 15.11
Unntatt: Ullensvang herad 10.09 - 25.09 og
  10.10 - 15.12
Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Oppland,
Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold: 10.09 - 15.11

Ved åpning av hjortejakt i nye kommuner blir jakttiden den samme som for elg, om ikke annet er bestemt.

raadyr

I de kommuner hvor det er åpnet adgang til rådyrjakt. 25.09 - 23.12

raadyrbukk

I de kommuner hvor det er åpnet adgang til rådyrjakt. I perioden 16.08 - 24.09 er
det bare tillatt å benytte rifle, og ikke tillatt å benytte løs på drevet halsende hund. 16.08 - 23.12

villrein

Hele landet (Alle villreinområder).
I Brattfjell-Vindeggen og i Fjellheimen er jakt på villrein forbudt i tiden fra kl. 1800
til 0700. På Hardangervidda er det jaktforbud i tidsrommet fra 1900 til 0700. 20.08 - 30.09

smaavilt

Viltart Område Jakttid

skarver

Storskarv og Toppskarv Finnmark, Troms, Nordland og
Nord-Trøndelag fylke og kommunene Osen,
Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa i
Sør-Trøndelag fylke 01.10 - 30.11
Storskarv
Bare ungfugl med hvit buk Resten av landet 01.10 - 30.11

andefugler

Sædgås Finnmark fylke 21.08 - 31.10
Kortnebbgås og Grågås Finnmark, Troms og Nordland fylker til Rana
og Rødøy kommuner 21.08 - 31.10
 
Nordland fylke fra og med Rana og Rødøy
kommuner, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag
og Møre og Romsdal fylker 15.08 - 31.10
 
Resten av landet 10.08 - 31.10
 
Kanadagås Finnmark, Troms og Nordland fylker til Rana
og Rødøy kommuner Nordland fylke fra og 21.08 - 23.12
med Rana og Rødøy kommuner,
Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og
Møre og Romsdal fylker 15.08 - 23.12
 
Resten av landet 10.08 - 23.12
 
Kortnebbgås og Grågås kan kun jaktes i
tidsrommet fra kl. 1400 fram til kl. 1100
f.o.m. 10.08 t.o.m 20.08

Fylkesmannen har myndighet til å fastsette jaktstart etter grågås og kanadagås innenfor jakttidsrammen for områder med godkjent lokal forvaltningsplan.

Kortnebbgås, Grågås Unntatt: I Oslofjorden-Skagerrak er den frie
jakten på hav og fjord, jf 32 i viltloven,
på strekningen fra svenske-grensen til og med
Vest-Agder fylke 10.09 - 31.10
 
Kanadagås Område som over 10.09 - 23.12
 
Brunnakke, Krikkand og Stokkand Hele landet 21.08 - 23.12
Unntatt: I Oslofjorden-Skagerrak er den frie
jakten på hav og fjord, jf 32 i viltloven, på
strekningen fra svenske-grensen til og med
Vest-Agder fylke 10.09 - 23.12
Toppand, Havelle, Kvinand, Siland
og Laksand Hele landet 10.09 - 23.12
 
Svartand Østfold, Akershus, Oslo, Vestfold, Buskerud,
Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder fylker 10.09 - 23.12
 
Ærfugl Østfold, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og
Vest-Agder fylker 01.11 - 30.11

honsefugler

Jerpe, Orrfugl og Storfugl Hele landet 10.09 - 23.12
 
Lirype og Fjellrype Hele landet 10.09 - 28.02/29.02
Unntatt: Finnmark fylke
Troms fylke og Narvik, Ballangen og
Evenes kommuner samt den delen av
Tysfjord kommune som ligger nord for
Tysfjorden/Hellemofjorden i Nordland
fylke 10.09 - 15.03
Fasan Hele landet 01.10 - 15.10

vadere og maaker

Heilo Hele landet, 10.09 - 23.12
Unntatt: Rogaland fylke hvor arten er fredet
Enkeltbekkasin Hele landet 21.08 - 31.10
Rugde Hele landet 10.09 - 23.12
Hettemåke, Fiskemåke, Gråmåke,
Svartbak og Krykkje Hele landet 21.08 - 28.02/29.02
Unntatt: I Oslofjorden-Skagerrak er den
frie jakten på hav og fjord, jf 32 i
viltloven, på strekningen fra svenske-grensen
til og med Vest-Agder fylke 10.09 - 28.02/29.02

duefugler

Ringdue Hele landet, 21.08 - 23.12
Unntatt: Troms og Finnmark fylke hvor
arten er fredet

spurvefugler

Gråtrost og Rødvingetrost Hele landet 10.08 - 23.12
Nøtteskrike Hele landet, 10.08 - 28.02/29.02
Unntatt: Nordland, Troms og Finnmark
fylke hvor arten er fredet
 
Skjære Hele landet 10.08 - 28.02/29.02
Kråke Hele landet 15.07 - 31.03
Ravn Hele landet 10.08 - 28.02/29.02
Unntatt: Troms og Finnmark fylke 10.08 - 15.03

haredyr

Sydhare Hele landet 10.09 - 28.02/29.02
Hare Hele landet 10.09 - 28.02/29.02
Unntatt: Troms og Finnmark fylke og
Narvik, Ballangen og Evenes kommune
og den delen av Tysfjord kommune som
ligger nord for Tysfjord/Hellemofjorden
i Nordland fylke 10.09 - 15.03

gnagere

Ekorn Hele landet, 01.11 - 15.03
Unntatt: Nordland fylke hvor arten er fredet
 
Bever I de kommuner det er åpnet jakt i fylkene:
Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark,
Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland 01.10 - 30.04
 
I de kommuner det er åpnet jakt i fylkene:
Hedmark, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag 01.10 - 10.05
 
Bisamrotte Bare i Finnmark fylke 21.08 - 15.05

rovdyr

Rødrev Hele landet 15.07 - 15.04
Røyskatt Hele landet 21.08 - 15.03
Villmink Hele landet 15.07 - 15.04
Mår Hele landet 01.11 - 15.03
Grevling Hele landet 21.08 - 31.01
Gaupe Hele landet 01.02 - 31.03
 
Særlige bestemmelser
Mårhund Hele landet Hele året
Villsvin Hele landet Hele året
Jakt er kun tillatt i de områder fylkesmannen
har fastsatt kvote

For ytterligere informasjon kan kommune eller fylkesmannens miljøvernavdeling kontaktes.

16.04.2001