Grunnvannet

Grunnvannet er en del av Roksdalsvassdraget og ligger på Åbergsjord.

27.08.2001