Roksdalsvassdraget

Roksdalsvassdraget er et laksevassdrag og befinner seg på Andøya i Nordland fylke. Det består av en rekke elver og vann. Disse er:

Beskrivelse av alle vannene vil komme etter hvert.

Link til fiskeforeningen som disponerer Roksdalsvassdraget: Roksdal

27.08.2001