Laksefiske i Å-elva

Det finnes en del elver i Norge som heter Å-elva. Denne ligger på Andøya i Nordland fylke og er en del av Roksdalsvassdraget. De av dere som kjenner til denne smålakselva, vet at den er liten. I respekt for store elver som for eksempel Tana og Alta, kan man egentlig kalle denne elva for en bekk. Lengen strekker seg til fattige 3 km og bredden varierer fra ca. 2-10 meter. Men det er jo det som er sjarmen med smålakselver. Man kommer tett opp i laksen.

Beskrivelse av elva
Å-elva har sitt utspring fra Ånesvannet og ender ut i havet på Å ca. 3 km lenger nede. Ca. 200 meter ovenfor utløpet i havet krysser riksvei 82 elva. Oppå brua er det flott å stå å se på laksen, når den kommer oppover elva :) Som regel stopper den for å hvile i kulpen rett nedenfor brua.

Bunn- og strømforhold
Strømforholdene i elva er nokså varierende. Den øverste delen (ca. 200 meter) er forholdsvis dyp og meget stilleflytende. Denne delen av elva, kalles naturlig nok, for "Djupelva". Jeg vet ikke med sikkerhet hvor dypt det er her, men jeg vil gjette på 3-4 meter på det meste. Lenger ned mot "Brekket" på denne strekningen blir det grunnere.

Fangststatistikk for Roksdalsvassdraget

Link til hjemmesiden for Å, Ånes og Svandalen Fiskeforening som disponerer roksdalsvassdraget: Roksdal

Mye mer informasjon kommer når jeg får tid. Spesielt interesserte kan sende meg en mail, hvis det er noen spørsmål de/dere vil ha svar på. Så skal jeg svare etter beste evne.

Kart over Å-elva - Dette er ikke en ferdig versjon. Denne vil ha en link til de forskjellige fiskeplassene i elva med bilde og informasjon.

Bilder fra Å-elva

Bildene er i rekkefølge fra havet og opp til Ånesvannet. Trykk på dem for å få full størrelse + beskrivelse.

 

Ved havet

aaelva26_small
 

Ved havet

aaelva27_small
 

Nedenfor brua

aaelva03_small
 

Brukulpen

aaelva05_small
 

Mariafossen

aaelva06_small
 

Oddlosvingen

aaelva07_small
 

Langstilla

aaelva08_small
 

Hanshølen

aaelva09_small
 

Hanshølen

aaelva10_small
 

Buskhølen

aaelva11_small
 

P-hølen

aaelva12_small
 

P-hølen

aaelva13_small
 

Høyspenten

aaelva14_small
 

Grønnbakkan

aaelva15_small
 

Grønnbakkan

aaelva16_small
 

Brattbakkan

aaelva17_small
 

Svartholla

aaelva19_small
 

Svartstein

aaelva20_small
 

Brekket

aaelva21_small
 

Ned mot brekket

aaelva22_small
 

Svingen

aaelva23_small
 

Storhølen

aaelva24_small
 

Utløpet

aaelva25_small
   

15.09.2001