Fiske utenfor Andøy

Navn Beliggenhet Fiskeslag Bilder
Forså Ballangen Laks, sjøørret, sjørøye, sei... Trykk her
Melåvannene Kvæfjord Ørret, røye, stingsild Trykk her
Råna Ballangen Laks og sjøørret Trykk her
Straumen Kvæfjord Laks, sjøørret, sei... Trykk her
Tårstadvassdraget Evenes/Skånland Laks, sjø-/ørret, røye, sandskrubbe Trykk her

01.09.2002